JEGYZŐKÖNYV a 2022.november 5.-i Közgyűlésről

 

JEGYZŐKÖNYV

a Magyarországi Sörcikkgyűjtő Klub Egyesület közgyűléséről

Helye: 1163. Budapest,  Kövirózsa u.8.

Ideje: 2022.November 5-én 11:00 órától.

Napirendi pontok:

0.   A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Új elnök választása titkos szavazással a  lemondó Kovács András helyett..

  1. Döntés az éves tagsági díj emeléséről.
  2. Egyéb.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai 65 fővel 71 %-os arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

 

  1. 0. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A tagság egyhangúlag megválasztotta Kovács Andrást levezető elnöknek, Mátraházi Gabriellát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint Bölöny Józsefet és Krapecz Imrét hitelesítőnek.

  1. 1. Új elnök választása

Az elnök ismertette a választás menetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. Beterjesztette az Elnökség javaslatát, amely szerint Könyves Viktor neve kerüljön fel a jelölt-listára.

Egyéb javaslat az elnök személyére nem volt.

Határozat: A közgyűlés nyílt szavazással  65 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy  tartózkodással  megszavazta a nevezett  listára kerülését.

A szavazatok összesítésének eredménye: 64 fő mellette, egy érvénytelen szavazat. Ezzel Könyves Viktor lett az egyesület új elnöke.

Hatályos: 2022.11.5.-től.

Határozat száma: 2022/1-KGY 2022.11.5.

 

  1. 2. Döntés az éves tagdíj emeléséről

 

Az elnök ismerteti a vezetőség javaslatát, mely szerint az éves tagsági díj 2000 Ft-ról 4000 forintra emelkedjék. Ezzel kapcsolatban:

Mucha Zsolt:- Felmerült, hogy a nem-tagok belépőjéért és asztalfoglalásáért kért hozzájárulás mértéke is arányosan emelkedjék. A környező országok hasonló rendezvényein már jelentősen drágább minden, mint a nálunk kivetett 300-300 Ft-ok, Tychyben például 7 €-t kérnek ezért.

Szikora István: – Furcsa, hogy olcsóbban jut be évi két rendezvényre egy kívülálló, mint az, aki tagdíjat fizet. Arányítani kell ezeket az összegeket.

Kovács András: – Az éves tagdíj nem csupán a két nemzetközi találkozó ingyenes belépésére jogosít, hanem több minden más kedvezményre is, mint köztudott.

Krapecz Imre: – Javasolja a nem-tagok belépője és asztalfoglalása hozzájárulásának 1000 – 1000 Ft-ra emelését. Ezt a Vezetőség saját hatáskörben eldöntheti, ha a többség támogatja.

A próba eredménye: 40 fő támogatja  ezt. Így 2023.1.1.-től  ezek az összegeke alkalmazandók.

Más hozzászólás nem lévén, a levezető elnök szavazásra bocsájtja a javaslatot.

Határozat:  a Közgyűlés nyílt szavazással (eredménye: 62 fő mellette, 3 fő tartózkodó) elfogadja az éves fejenkénti tagdíj 4000 forintra emelését.

Hatályos: 2023.1.1..

Határozat száma: 2022/2-KGY 2020.11.5.

  1. 3. Egyéb

Könyves Viktor mint új elnök, röviden ismerteti tevékenységeit, felkéri a vezetőséget és a tagságot, hogy munkájához a kezdeti időszakban nyújtsanak kiterjedt segítséget.

Sallai Péter a tagság nevében köszönetet mond Kovács András távozó elnöknek sok éves munkájáért.

Bölöny József a Vezetőség nevében javasolja Kovács András tiszteletbeli elnökké választását a legközelebbi alkalommal.

Horváth Róbert bejelenti, hogy ezennel megszünteti tagságát.

Kovács  András sajnálattal elfogadja ezt.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

   
  ……………………………………..

elnök

 
 

 

   
……………………………………..

jegyzőkönyvvezető

  ……………………………………..

levezető elnök

 

 

 

   
……………………………………..

jegyzőkönyv-hitelesítő

  ……………………………………..

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>