Monthly Archives: április 2019

1 % 1 % ADÓD IDE ! % 1 % 1

A rendelkező nyilatkozatot benyújthatod:

  • személyesen az ügyfélszolgálaton az átvételekor vagy a tervezet kiegészítésének leadásakor lezárt borítékban;
  • postai úton;
  • a bevallási tervezet internetes felületen keresztüli jóváhagyása vagy kiegészítése során;
  • ettől függetlenül az internetes felületen bármikor, de a május 20-i határidő végéig.

A rendelkező nyilatkozatot letöltheted: 18EGYSZA.                                                             A Magyarországi Sörcikkgyűjtő Klub Egyesület adószáma: 18737644-1–41                   (Technikai szám NEM kell).

BESZÁMOLÓ A KLUB 2018.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1.SZERVEZETI ÜGYEK

1.1.Legmeghatározóbb tevékenységünk, a történelmi sör-relikviák gyűjtése terén továbbléptünk a gyűjtők egyéni kollekcióiban, s emellett a feldolgozásban, a klub-szintű regisztrálásban is.

1.2. Az elektronikus hordozók (CD,DVD) mellett fénymásolatokon is őrizzük eme értékeket.

A gyűjtőtársaink  kincsei javából összeállt  vándorkiállítási anyagunkat továbbfejlesztettük új információs tablók, stb. készítésével.

1.3.A klub kollektív kiállítást tartott  az Indoor Sörfesztiválon a Hotel Gellértben, valamint a kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének rendezvényén.

1.4.Önálló egyesületként végre jogot nyertünk az adó 1 %-ok hozzánk utalására.

1.5.Mozgalmat indítottunk a címkék, alátétek, stb tagságon belüli ingyenes átadására, ezzel kívánnánk támogatni a kezdő, vagy távol lévő tagjainkat. Ezzel kapcsolatban  köreinkben nagy  port kavart, hogy valamely tagtársunk az ingyen kapott címkét az interneten árusította. A tagság ezt a magatartást egyöntetűen elutasítja.

1.6. A tagok közti, és a nem-tagok és tagok közti információáramlás legfőbb fóruma az egyesületünk által működtetett néhány elektronikus oldal lett. Naponta több tucat hír jelenik meg e lapokon, könnyítve a gyűjtői munkát, feltárva új lehetőségeket.

1.7. Elkészült a saját emblémás kupak Simacsek-Kun László jóvoltából.

1.8. Klubtagság létszáma: egy év  alatt nyolc fővel nőtt – viszont 3 % távozott, vagy vált inaktívvá, illetve kerül kizárásra tagdíj tartós nem-fizetése miatt. Szomorúan tudatjuk, hogy  2018.-ben három  klubtársunk, Jankech József, Mojzes Ákos és Priboj Ciprián elhalálozott, emléküket megőrzi Sallai Péter kegyeleti asztala.

1.9.Ugyanakkor sajnálattal tudomásul vesszük, hogy néhány régi, nagy tudású, elismert tagunk eltávolodik a közösségtől. Örültünk volna, ha a válasz nélkül maradt meghívásaink okára választ kaptunk volna.

2. PROGRAMOK

2.1.A Közgyűlés lezajlik a megfelelő időközökben.

2.2.Országos találkozók: növekvő részvétel mellett áprilisban, novemberben történik. Új jelenségként  a tombola nyereményeit próbáljuk minőségivé tenni.

A helyszine: a legnagyobb fővárosi sörkomplexum jóvoltából ideális  csarnok-méretbe jutottunk be a házigazda szíves engedélyével, amiért is hálásan isszuk a söreit.

2.3.Közös sörös látogatások:  szervezetten átlag másfél havonta jut egy program.Köztük volt  az újkeletű budapesti sörfesztiválok, akadnak hagyományosak, mint a Rotburger. és friss csapolások, mint a Fehér Nyúl és az Ugar főzdék.

Évvége táján szintén tradicionálisan egy-egy múzeumba  megyünk, amit sörözők felkutatása követ.

2.4.Külföldi gyűjtőtalálkozók: népesebben képviselve vagyunk Martinban, Prágában, Kassán, s újabban németországi Hannban, valamint a lengyel Zywieczben is.

3.PROMÓCIÓ

3.1.Honlapunk működik,. rendszeres az utántöltése. Újabban  Facebook-oldalunk is rendkívül sikeres.

3.2.Mind több más internetes fórumokon is jelen vagyunk, Sörlapon, stb., így mind nagyobb  az ismertségünk.

3.3.Az immár évente tartott sörtörténeti konferencián klubunk rendszeresen képviselteti magát egy előadóval: az  eseményen elhangzott tanulmányok később sajtótermékekben is megjelennek.

3.4.Fejlődnek kapcsolataink más szakmai szervekkel: örömünkre szolgál, hogy a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületével igen jó a viszony. Ennek eredményeként képviseltettük magunkat az általuk rendezett nemzetközi sörversenyen is.

3.5.Igyekszünk a sajtóban is publicitást kapni: így írtak rólunk a nyomtatott és elektronikus sajtóban,  szerepeltünk TV-kben, helyi lapokban.

3.6. Klubtársaink közül néhányan adományaikkal gazdagítják életünket, Köszönet érte, szolgáljon ez mintául másoknak is.

3.7.Elkészült új emblémás pólónk Bölöny József szíves közreműködésével. Új tagkártyák kerülnek kiosztásra.

4.PÉNZÜGYEK

4.1. Pénzügyeink törvényben előírt szigorú felügyeletét saját pénztárosunk mellett a könyvelőnk is végzi.

4.2. Tagdíjakból, találkozóink csekély bevételéből  finanszíroztuk a közös gyűjtemény fejlesztését. További állandó kiadásaink a könyvelő és a honlap díja, valamint a bankköltség. Ehhez jönnek a  működési költségek, az alkalmi reprezentációk, s a  tombola-nyeremények kifizetése. A tagság önkéntes segítsége és a találkozókhoz ingyen termet adó támogatónk jelentős megtakarítást eredményeznek.

4.3.Mindezek eredményeképpen a mérlegünk konstansan pozitív.

5.A TERVEK

2019.-ben is tovább zajlanak a rendszeres, szervezett programjaink.

Igyekszünk a beérkező tagi javaslatokból minél többet megvalósítani – ezekhez viszont mind több önkéntes bedolgozó szükségeltetik. 2019.évtől   a három nagy történelmi korszaknak újra saját összesítő-gazdákat kívánunk találni.

Szeretnénk méltó emléket állítani a hazai sörfőzés történelmének illő keretek között, egy professzionális kiállítással. Erre több elképzelésünk van már.

Továbbra is erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk a hazai kisüzemi sörfőzdéket.

Próbáljuk szélesíteni nemzetközi kapcsolatainkat.

Mindezeken  túl arra biztatom azokat, akik ezen események nagy részéről csak itt hallanak-olvasnak, hogy jöjjenek, vegyenek részt sok mindenben, s ki-ki lelje örömét a közös tevékenységben, minél szélesebb körben.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Kovács András elnök